Untitled Document
 
 

 
작성일 : 15-01-10 19:16
SKT온가족무료 요금인하 및 혜택강화
 글쓴이 : 인터드림
조회 : 1,506  
온가족무료 혜택 강화
 
기간 : 1.9 ~ 5.31 (한시적 운영)
내용 : 2회선 결합시 이용료 11,000원  --> 8,250원(vat포함)
       
 (H형)기존:2회선 결합시 1회선이라도 75이상이면 무료
           변경                                         --> 62이상이면 무료